(97) 789 38 79 (91) 384 70 69 berdax_teatr@mail.ru TG KK UZ RU EN
Регистрация
все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать

Ансатбаев Нажиматдин

orazbay 27-03-2022, 16:04 374 Theater directors / Teatr direktorları / Директоры театра / Teatr direktorlari

Аңсатбаев Нажиматдин

Қарақалпақстанда хызмет көрсеткен артист,

Өзбекстан халық артисти,  Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, "СССР Мийнет ветераны" ордени, "Меҳнат шуҳрати" ордени, "Ел журт ҳүрмети" ордени,  «Өзбекстан Республикасы  Ғәрезсизлигине           10 ҳәм 25 жыл», «Өзбекстан Республикасы Конституциясына 25 жыл» ҳәм      « Өзбекстан Республикасы Мийнет нураныйы» көкирек нышаны ийеси

 

 Аңсатбаев Нажиматдин 1943 жылы 23-декабрьде Қарақалпақстан Республикасы Кегейли районының «Шоқторанғыл» деген аўылында туўылған.

 1960-жылы ол орта мектепти питкерип, мийнет жолын К.С.Станиславский атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик театрында актёр болып ислеўден баслайды. 

1961-1966 жылларда Островский атындағы Ташкент театр ҳәм сүўретшилик институтының актёрлық факультетиниң музыкалы драма бөлимин питкереди. 

1966-1973 жылларда театрда актёр болып ислейди. 

1973-1975 жылларда Москва қаласында малый театрда, сол театрдың бас режиссёры СССР халық артисти, СССР ҳәм Россия мәмлекетлик сыйлықларының лауреаты профессор Б.И.Равенвскихтың басшылығында режиссёр-стажёр болып ислейди.

Москва қаласындағы сол малый театрда Уллы Ўатандарлық урыстың 30-жыллық жеңисине арнап қойылған К.Симоновтың «Рус адамлары» спектаклинде режиссёр ассисенти болады.

1975-1978 жылларда театрда режиссёр актёр болып жумыс ислейди. 1978-1979 жыллары Қарақалпақстан жас тамашагөйлер театры ашылып бас режиссёр лаўазымында дөретиўшилик жумысларын алып барады.

1979-жылдың 1-ноябринен баслап К.С.Станиславский атындағы театрда бас режиссёр болып, кейин көп жыллар даўамында театрдың директорлық лаўазымында жан күйдирип мийнет еткен. 

Театр штат бирликлери азайып, театр тарқалып кетиў жағдайлары пайда болғанда, ҳүкимет басшыларың алдына барып, қысқарып қалған артистлердиң штат бирликлерин тиклениўинде, көп жыллар даўамында жылдан-жылға өтип киятырған газ, суў ҳәм электр энергиясы ушын қарыздарлықлардың жолларын таўып сапластырған ҳәмде театрдың материаллық-техникалық жақтан тәмийинлениўин жақсыланыўында ислеген мийнетлерин айрықша атап айтыў орынлы.

Ол театрда 40қа жақын роллерди ойнаған ҳәм 60 тан артық спектаклерди сахналастырады. «Наўрыз» ҳәм «Ғәрезсизлик» байрам тамашаларын таярлаўда 15-жыл даўамында көркемлик басшы-бас режиссёр болып белсене қатнасады.   

 Соның менен бирге, бир неше жыллар даўамында Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң «Наўрыз» байрамы концертлерин таярланыўында басшылық етип таярлайды.

Ойнаған роллери: Абдираман Өтепов, Алишер Наўайы, Кассио, Ғарип, Мамун шах, Бердақ, Сагадеев, Ақылбек ҳәм т.б.

Саналастырған спектакллери: «Егленген бәҳәр», «Жалаңаш король», «О дүньяға мирәт», «Жаралы жүреклер», «Ай тутылған түнде», «Сүйменеге сүйкенбе», «Өз арзасы менен», «Саҳыпқыран», «Үш бойдақ», «Әке тәғдири» ҳ.т.б.

          1969-жылы Қарақалпақстанда хызмет көрсеткен артист, 1974-жылы Өзбекстан халық артисти, 1980-жылы Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, "СССР Мийнет ветераны" ордени, 2000-жылы «Меҳнат шуҳрати», 2009-жылы «Ел журт ҳүрмети» ордени, «Өзбекстан Республикасы  Ғәрезсизлигине 10 ҳәм 25 жыл», «Өзбекстан Республикасы Конституциясына 25 жыл» ҳәм « Өзбекстан Республикасы Мийнет нураныйы» көкирек нышаны ийеси менен сыйлықланады.

Онлаған жыллар даўамында Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде доцент лаўазымында «Мәденият таныў» пәнинен сабақ береди.

     Ҳәзирги ўақытта Өзбекстан мәмлекетлик көркем-өнер ҳәм мәденият институтының Нөкис филиалында «Режессура ҳәм актёр шеберлиги» кафедрасында профессор лаўазымында ислеп, көп жыллық мийнетлери арқасында топлаған баҳалы тәжрийбесин студентлерге үйретип сабақ берип келмекте. Оның таярлаған студентлери республикамыздағы театр жәмәәтлери қатарына қосылып,  жаңа спектакллерде бас роллерде ойнап халық нәзерине түспекте.
 

Ансатбаев Нажиматдин 

«Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист», 

 «Ўзбекистон халқ артисти», 

Бердақ номидаги давлат мукофоти совриндори,

 «СССР Меҳнат ветерани» ордени, «Ўзбекистон Республикаси Меҳнат шуҳрати» ордени,  «Эл юрт ҳурмати» ордени, «Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигига 10 ва 25 йил», «Ўзбекистон Республикаси Конституциясига 25 йил» ва «Ўзбекистон Республикаси Меҳнат фахрийси» кўкрак нишонлари билан тақдирланган

 

Ансатбаев Нажиматдин 1943-йили 23-декабрда Қорақалпоғистон Республикаси Кегайли туманида тўғилган. Миллати қорақалпоқ. Маьлумоти олий. 1966-йили Тошкент давлат театр ва рассомлик институтининг мусиқали драма актери мутахассислигини тугатган.

У ўз фаолиятини 1960-йили Бердақ номидаги Қоракалпоқ давлат мусиқали театрида актер бўлиб ишлаштан бошлаган. Шунингдек, у актер ва режиссёр, бош режиссёр, бадиий раҳбар, С.Хужаниёзов номидаги Қорақалпоқ давлат ёш томашабинлар театрида бадиий раҳбар, Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат мусиқали театрида директор лавозимларида ишлаб қарақалпоқ халқининг театр саньатининг ривожланишида ўзининг куч ва ғайратини аямасдан қўшиб келаётган етук саньаткор. 

У ижро этган образлардан  Навоий, Бердақ, Мамун шах, Ғариб, Аёз, Яссавий, Кассио, Ақилбек ва бошқада шу каби яратган лирик ва тарийхий шахс образлари билан халқимизнинг севимли актерига айналди. 

У режиссёр сифатида С.Хужаниёзовнинг «Суймаганга суйканма», Т.Жумамуратовнинг «Тикланган туу», Т.Сейтжановнинг, «Мени судланглар», К.Рахмановнинг «Яраланган юраклар», «Ўғрини қарақчи бости», «Еттинчи папам», У.Абдурахмановнинг «Ужарлар», М.Каримнинг «Ой тутилган тунда», А.Абдуллиннинг «Ўн учунчи раис», Б.Жакиевнинг «Ота тағдири», С.Ахмаднинг «Келинлар қўзғолани», А.Қаххарнинг «Тобуттан товуш», У.Умарбековнинг «Ўз аризасига кўра», С.Балғабаевнинг «Энг сулув келинчак»  ва бошқада спектаклларни сахналаштириб, халқлар ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашга ўз улушини қўшди. 

У мустақилликнинг дастлабки кунларидан, мустақилликнинг берган кенг имкониятларидан тўла фойдаланиб, тарийхий, миллий қадриятларимизни кўрсатадиган асарлар яратди. А.Ориповнинг «Сохибқирон», Бердақнинг «Адолатга қиёнат», Н.Давкараевнинг «Алпомиш» спектаклларини атаб ўтиш ўринли.

1999-йили  Б.Муқайнинг «Ҳаётдан туйган тун» асарини Ўзбек миллий Академик театрида сахналаштириб, Тошкентлик тамошабинларга ҳавола қилди. Спектакль театр мутахасислари ва тамошабинлар томанидан юқори баҳо олди. 

1991-йилдан Ўзбекистон Республикаси Мустақиллик куни, умумхалқ Навруз байрамларининг, йирик маданий анжуманлар, катта театрлаштирилган концертларнинг сахналаштурувчи режиссёри ва бадиий рахбари сифатида рахбарлик қилиб, концерт дастурларининг юқори даражада ўтказиб келмоқда.

Н.Ансатбаев на фақат яхши режиссёр ва актер. У яхши рахбар. Бир неча йиллар мобайнида қорақалпоқ театрига раҳбарлик қилди. 1990-йилларнинг охирларига келиб, театр молиявий қийин аҳволларни бошидан кечирганди. 2001-йили унинг театрга раҳбар қилиб сайланиши, театримиз учун ҳам ходимларимиз учун ҳам катта умид уйғодти. Театрнинг ахволларини яхшилаш учун кун тун меҳнат этди. Натижада театримиз бугинги кунда Ўзбекистонда олдинги театрлар сафига кирди. У театрдаги ҳар бир ходимга эьтибор беради, уларнинг шароитларини ҳар томонлама яхшилаш учун ёрдамини аямайди. Ўта тиришқоқ, маьсулиятли. Ҳар бир ишни маьсулият билан бажаради. Ўз Ватанини, театр саньатини севади ва ардоқлайди. 

Н.Ансатбаев  ижодий мехнат фаолияти давомида ўзининг беъминнат хизмати билан Республика маданияти ва саньатининг ривожланишига ўз хиссасини қўшиб келмоқда.

2005-2015 йилларда Қорақалпоқ давлат университетида доцент лавозимида ишлаб талабаларга «Маданият шунослик» дарсидан таълим берди.

У ҳозирги вақтда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Нукус филиалида «Режиссура ва актёр моҳорати» кафедрасида профессор лавозимида талабаларга таълим бериб келмоқда.


 

 

Ансатбаев Нажиматдин

Заслуженный артист Республики Каракалпакстана

Народный артист Республики Узбекистана

Лауреат Государственной премии имени "Бердаха"

 

Награжден орденами Ветеран труда СССР, орденом Трудовой Славы Республики Узбекистан, орденом Эль Юрт Хурмати, 10 и 25-летием Независимости Республики Узбекистан, 25-летием Конституции Республики Узбекистан и Ветераном труда Республики Узбекистан. Ансатбаев Наджиматдин родился 23 декабря 1943 года в Кегейлинском районе Республики Каракалпакстан. 

Этническая принадлежность "каракалпак". Высшее образование. В 1966 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт, по специальности музыкальная драма.   Трудовую деятельность начал в 1960 году актером Каракалпакского государственного музыкального театра им. Бердаха. Он также является актером и режиссером, главным режиссером, художественным руководителем, художественным руководителем Каракалпакского государственного театра юного зрителя им. С.Хожаниязова, директором Каракалпакского государственного музыкального театра им. Бердаха.  

 Он стал любимым артистом нашего народа с образами Навои, Бердаха, Мамун Шаха, Гариба, Айоза, Яссави, Кассио, Акилбека и других лирических и исторических личностей.  

В качестве режиссера поставил «Суймегенге суйкенбе» С.Худжаниязова, «Восстановленный флаг» Т.Джумамуратова, «Судите меня» Т.Сейтжанова, «Раненые сердца» К.Рахманова, «Урыны каракшы басты», «Седьмой папа», У.Абдурахманов. «Уджарлар», «Лунная ночь» М.Карима, «Тринадцатый председатель» А.Абдуллина, «Судьба отца» Б.Джакиева, «Восстание невест» С.Ахмада, «Звук из гроба» А.Каххара,  У.Умарбекова  «Согласно его заявлению», он способствовал укреплению дружбы между народами, поставив спектакли «Самая красивая невеста» С.Балгабаева и другие. 

 Он создавал произведения, отражающие наши исторические, национальные ценности, в полной мере используя первые дни независимости, огромные возможности, предоставленные независимостью. Стоит упомянуть «Сохибкирон» А. Арипова, «Предательство справедливости» Бердаха, «Алпомиш» Н. Давкараева.  

В 1999 году в Узбекском национальном академическом театре поставил «Ҳаётдан туйган тун» Б. Мукая и представил ее зрителям в Ташкенте. Спектакль получил высокую оценку профессионалов театра и зрителей.

С 1991 года в Республике Узбекистан проводятся концертные программы высокого уровня, режиссура и художественный руководитель Дня Независимости, национального праздника Навруз, крупных культурных мероприятий, крупных театральных концертов.     

Н. Ансатбаев - не только хороший режиссер и актер. Он хороший руководитель. Несколько лет возглавлял Каракалпакский театр. К концу 1990-х театр испытывал финансовые трудности. Его избрание директором театра в 2001 году вселило большие надежды как в наш театр, так и в коллектив. 

Он работал днем и ночью, чтобы улучшить состояние театра. В результате сегодня наш театр - один из ведущих театров Узбекистана. Он уделяет внимание каждому сотруднику театра, не жалеет его помощи, чтобы всячески улучшать их условия. Чрезвычайно старательный, ответственный. 

Он все делает ответственно. Любит и уважает свою Родину, театральное искусство. Н.Ансатбаев своим творчеством вносит свой вклад в развитие культуры и искусства республики.

С 2005 по 2015 год работал доцентом Каракалпакского государственного университета, где преподавал студентам предмет «Культурология». В настоящее время преподает в Нукусском филиале Узбекского государственного института искусств и культуры в качестве профессора кафедры режиссуры и актерского мастерства.

 

 

"Honored Artist of Karakalpakstan"

"People's Artist of Uzbekistan"

Laureate of the Berdakh State Prize

 

 He was awarded the Orders of the Veteran of Labor of the USSR, the Order of Labor Glory of the Republic of Uzbekistan, the Order of El Yurt Khurmati, the 10th and 25th anniversary of the Independence of the Republic of Uzbekistan, the 25th anniversary of the Constitution of the Republic of Uzbekistan and the Veteran of Labor of the Republic of Uzbekistan. Ansatbayev Nadzhimatdin was born on December 23, 1943 in the Kegeilinsky region of the Republic of Karakalpakstan. Ethnicity of the Karakalpak people.

 Higher education. In 1966 he graduated from the Tashkent State Theater and Art Institute with a degree in musical drama.    He began his career in 1960 as an actor at the Karakalpak State Musical Theater named after Berdakh. He is also an actor and director, chief director, artistic director, artistic director of the Karakalpak State Theater for Young Spectators named after A. Khuzhaniyazov, director of the Karakalpak State Musical Theater named after Berdakh.     He became a favorite artist of our people with images of Navoi, Berdakh, Mamun Shah, Garib, Ayoz, Yassavi, Kassio, Akilbek and other lyrical and historical figures.   

 As a director, he staged "Don't Fall in Love" by S. Khudzhaniyazov, "The Restored Flag" by T. Dzhumamuratov, "Judge Me" by T. Seitzhanov, "Wounded Hearts" by K. Rakhmanov, "Thief Thief", "The Seventh Pope", U. Abdurakhmanov. "Ujarlar", "Moonlight Night" by M. Karim, "Thirteenth Chairman" by A. Abdullin, "Fate of the Father" by B. Dzhakiev, "Rise of the Bride" by S. Akhmad, "Sound from the Coffin" by A. Kakhkhar, "Sound from the Coffin" U. Umarbekova According to his statement, he contributed to the strengthening of friendship between peoples, staging the performances "The Most Beautiful Bride" by S. Balgabaev and others.

He created works that reflect our historical, national values, making full use of the first days of independence, the enormous opportunities provided by independence. It is worth mentioning "Sokhibkiron" by A. Aripov, "Betrayal of Justice" by Berdakh, "Alpomish" by N. Davkaraev.      In 1999, at the Uzbek National Academic Theater, he staged B. Mukai's "Night of Life" and presented it to the audience in Tashkent. The performance was highly appreciated by theater professionals and spectators. Since 1991, high-level concert programs have been held in the Republic of Uzbekistan, directing and artistic director of the Independence Day, the national holiday Navruz, major cultural events, and major theater concerts.                                             

N. Ansatbayev is not only a good director and actor. He is a good leader. For several years he headed the Karakalpak theater. By the late 1990s, the theater was in financial difficulties. His election as the director of the theater in 2001 inspired great hopes both in our theater and in the collective. He worked day and night to improve the condition of the theater. As a result, today our theater is one of the leading theaters in Uzbekistan. He pays attention to each employee of the theater, does not spare his help in every possible way to improve their conditions. Extremely diligent, responsible. He does everything responsibly. Loves and respects his homeland, theatrical art.   N.Ansatbayev with his creativity contributes to the development of culture and art of the republic.  From 2005 to 2015, he worked as an associate professor at Karakalpak State University, where he taught students the subject "Culturology".

Currently he teaches at the Nukus branch of the Uzbek State Institute of Arts and Culture as a professor at the Department of Directing and Acting.

 

Similar news

Театр тарийхына - 90 жыл, 1926-2016

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры 90 жыл

10.10.20 История театра / teatr-tarihi / History of the theatre / Teaтр тарийхы - КК
Театрға 90 жыл 1926-2017

14.02.22 История театра / teatr-tarihi / Teaтр тарийхы - КК
Театр тарийхи ҳақида маълумот

09.10.20 История театра / teatr-tarihi / History of the theatre / Teaтр тарийхы - КК
Ансатбаев Нажиматдин Ansatbaev Najimatdin

Қарақалпақстанда хызмет көрсеткен артист, Өзбекстан халық артисти, Бердақ атындағы мәмлекетлик

18.10.20 Nuraniyler / Faxriylar / Ветераны / Veterans
Рахманов Кенесбай 1942 -2004-жыл

Қарақалпақстан халық шайыры, драматург, жазыўшы, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты

12.09.20 tarixiy-insonlar / Taрихый инсанлар - КК